Uebinar: Sistemi me 3 hapa për ta përgatitur biznesin tuaj përballë ndryshimit

Originally published at: https://sfidabiznesi.com/uebinar-parashikimi-strategjik-per-biznesin/

Ky prezantim ka mbaruar, por do të përsëritet në një datë të dytë. Gjatë këtij prezantimi 30-minutësh ju do të mësoni: 1Si ndikojnë prirjet botërore dhe vendore në biznesin tuaj; 2Si të bëni ‘analizën e ndikimit’; 3Si të ndryshoni hamendësimet tuaja; Nëse bizneset do ta kishin parashikuar ndikimin e Covid-19 dhe mënyrën se si do ndikonte te modeli i tyre i biznesit, atëherë shumica e tyre nuk do ishin në…