Si të organizoni një konferencë me faqe + live stream?

Originally published at: https://sfidabiznesi.com/si-te-menaxhon-nje-konference-me-faqe-live-stream-2/

Një ndër projektet më interesante që ndërmora këtë fillim viti 2013 ishte një bashkëpunim me lëvizjen e mirënjohur MJAFT e cila mbajti një konferencë tre-ditore me organizata dhe partnerë të ndryshëm nga bota e aktivizmit civil nga rajoni dhe më gjerë. Pjesa ime konsistonte në ndërtimin dhe menaxhimin e një faqeje për konferencën si dhe koordinimin e transmetimit drejt-për-drejtë ose “live stream” të sesioneve të kësaj konference. Ishte padyshim një…