Mjeshtëria e shitjes (1): Me vetëbesim drejt cakut

Originally published at: Mjeshtëria e shitjes (1): Me vetëbesim drejt cakut

Çka është shitja? Është këmbimi i mallrave dhe shërbimeve për para; është motori i ekonomisë botërore! Pa shitje nuk do te ndodhte asgjë: nuk do te kishte zhvillim ekonomik dhe social të cilin e kemi dhe e përjetojmë sot. Te gjithë ne shesim! Një fëmijë i vogël, për ta fituar një akullore nga prindi, e shet veten si fëmijë i mirë e i sjellshëm; të rriturit – për t’u pëlqyer nga shoqëria – e…