Anketë: Çfarë aplikacioni/programi përdorni për të qenë prodhimtarë?

Originally published at: Anketë: Çfarë aplikacioni/programi përdorni për të qenë prodhimtarë?

Përshëndetje miq, Dihet që secili prej nesh përdor të paktën një aplikacion apo program që i shton vërtetë vlerë punës së përditshme. Por duam t’ju nxisim të na tregoni që të përfitojmë të gjithë nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave dhe njohurive të secilit. Për ta bërë sa më konkrete këtë anketë e kemi strukturuar kështu. Ju…