12 shprehje në punë, që nuk duhet t’i përdorni

Originally published at: https://sfidabiznesi.com/12-shprehje-qe-nuk-duhet-ti-perdorni-ne-pune/

Ky shkrim me shprehjeve për punën përfshin 12 këshilla të zakonshme për thënie që nuk sugjerohet t’i përdorni në punë. Arsyeja kryesore është mënyra se si ato ndikojnë te perceptimi i kolegëve dhe atmosfera në punë. Sfida tjetër që kemi gjatë bisedave të ndryshme kur përdorni këto shprehje në punë është fakti se shpesh e marrim të mirëqenë që njerëzit arrijnë t’i kuptojnë nuancat e asaj që jemi duke komunikuar…