Diskutim: Pse nuk më do si klientin tënd?!!

Originally published at: Diskutim: Pse nuk më do si klientin tënd?!! | Sfida Biznesi

​Lexoni komentin e fundit Kur klientët zgjedhin me këmbët e tyre! Nuk e di se sa prej jush mund ta keni dëgjuar shprehjen “klientët zgjedhin me këmbët e tyre”. Me pak fjalë, shprehja nënkupton të drejtën e klientëve që të zgjedhin dikë tjetër për të marrë shërbimin/produktin që përmbush më mirë preferencat, nevojat dhe kërkesat që ata…